Menu Zatvoriť

Cenník stomatologických výkonov platný od 01.01.2022

Na požiadanie Vám radi poskytneme akékoľvek doplňujúce informácie.

Prevencia

1.Komlexné vstupné stomatologické vvšetrenie49,50 €
2.Preventívna stomatologická prehliadka0 €
3.Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve35 €
4.Komlexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie48,50 €
5.Preventívna pedostomatologická prehliadka0 €
6.Intraorálna rtg snímka zubov20 €
7.Injekčná anesteza20 €
8.Bielenie zubov250 €
9.Vnútorné bielenie zuba (jeden zub)70 €
10.Koferdam10 €

Parodontológia

11.Odstránenie zubného kameňa(dentálna hygiena, pieskovanie, fluoridácia) u dospelých70 €
12.Odstránenie zubného kameňa(dentálna hygiena, pieskovanie, fluoridácia) u detí50 €
13.Zatvorená kyretáž (jeden zub)70 €
14.Otvorená kyretáž (jeden zub)100 €
15.Lokálna fluoridácia a nácvik ústnej hygieny u dospelých20 €
16.Nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia u detí19 €

Detská stomatológia

17.Injekčná anestéza (The Whand system)25 €
18.Výplň zuba (skloionomérový cement)50 €
19.Výplň zuba (fotokompozit)60 €
20.Amputácia nervu s použitím MTA a fotokompozitnou výplňou90 €
21.Ošetrenie koreňových kanálikov s fotokompozitnou výplňou100 €
22.Koferdam10 €
23.Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa vrátane anestézy60 €

Zachovná stomatológia

26.Jendnoplôšková fotokompozitná výplň v postrannom úseku BL160 €
27.Dvojplôšková fotokompozitná výplň v postrannom úseku80 €
28.Rekonštrukcia zuba v postrannom úseku (MOD)120 €
29.Jednoplôšková fotokompozitná výplň vo frontálnom úseku BL570 €
30.Dvojplôšková fotokompozitná výplň vo frontálnom úseku Bl 3100 €
31.Rekonštrukcia zuba vo frontálnom úseku120 €
32.Koreňová dostavba so zavedením čiapu100 €

Endodoncia

33.Paliatívne endoošetrenie (prvá pomoc)90 €
34.Endoošetrenie jednokoreňového zuba90 €
35.Endoošetrenie dvojkoreňového zuba180 €
36.Endoošetrenie trojkoreňového zuba240 €
37.Uzavretie perforácie s použitím MTA alebo Biodentine80 €
38.Rozplombovanie koreňového kanálika95 €

Protetika

39.Kompletné stomatoprotetické vyšetrenie50 €
40.Sťahovanie korunky zuba25 €
41.Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu30 €
42.Provizórna korunka zhotovená v ambulancii20 €
43.Kovokeramická korunka alebo medzičlen300 €
44.Zirkonová korunka alebo medzičlen400 €
45.Keramická fazeta380 €
46.E-max korunka450 €
47.Modelacia wax-up tlačená (za zub)30 €
48.Celková snímateľná náhrada550 €
49.Čiastočná snímateľná náhrada400 €
50.Flexibilná čiastočná náhrada (Biodentaplast)490 €
51.Skeletová náhrada850 €
52.Zasuvný spoj200 €
53.Teleskop (primárna korunka)350 €
54.Teleskopická snímateľná náhrada1800 €

Implantológia + protetika

55.Zavedenie implantátuod 1000 €
56.Korunka na implantáte kovokeramická400 €
57.Korunka na implantáte zirkonová500 €
58.Všetko na 4 implantátoch(kovokeramické korunky)7000 €
59.Všetko na 6 implantátoch (kovokeramické korunky)9500 €
60.Sinuslift1200 €

Chirurgia

61.Extrakcia trvalého koreňa alebo zuba60 €
62.Komplikovaná neplánovaná extrakcia zuba110 €
63.Extrakcia zuba múdrosti200 €
64.Zastavenie postextrakčného krvácania20 €
65.Sutura extrakčnej rany20 €
66.Resekcia koreňového hrotu350 €
67.Kontrola po chirurgickom zákroku15 €
68.Chirurgická revízia rany20 €
69.Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti50 €
70.Primárna plastika oroantrálnej komunikácie150 €
71.Intraorálna incízia dentogénneho abscesu80 €
72.Extrakcia viackoreňového trvalého zuba70 €