Mgr. Attila Csontos, Dipl. z.t.

Riaditeľ

Diplomovaný zubný technik, manažér Attila Csontos je spoluzakladateľom a riaditeľom ambulancie In White. Je skúseným zubným technikom a manažérom. Svoje skúsenosti si osvojil pri dlhoročných odborných školeniach a kurzoch v Nemecku. Dlhé roky pracoval pre firmu Bredent Group Nemecko ako manažér a školiteľ. Je členom viacerých profesných organizácií doma i v zahraničí. Má na starosť chod celej kliniky. S úsmevom dbá na to, aby mali jeho zamestnanci tie najlepšie podmienky pre prácu a mohli poskytovať pacientom tú najkvalitnejšiu stomatologickú starostlivosť. Aj vďaka nemu je na klinike vždy príjemná rodinná atmosféra a všetci sa cítia komfortne.


Pondelok 08:00 – 16:00 Štvrtok 12:00 – 19:00
Utorok 12:00 – 19:00 Piatok 08:00 – 16:00
Streda 08:00 – 16:00 Sobota – Nedeľa Zatvorené